pedagogische visie

Missie

Wij vangen kinderen op in een omgeving waarin bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van het kind. Dit doen we door:

 • kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling;
 • het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren;
 • kinderen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn.

Visie

De Kleine Oase is een kleinschalige kinderopvang die staat voor veel liefde en aandacht geven aan het individuele kind. Door te werken met vaste leidsters wordt er voor ieder kind een stabiele, veilige omgeving gecreëerd. Er is sprake is van een kleine, overzichtelijke groep waarbinnen de jonge kinderen samen spelen en op ontdekkingstocht gaan om zich verder te ontwikkelen.

De Kleine Oase benadert kinderen op een positieve manier zodat kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf. De leidsters geven de kinderen complimenten (“Wat kun jij goed puzzelen!”), accepteren de kinderen zoals ze zijn en geven elk kind het gevoel dat ze er mogen zijn. Daarnaast zijn de leidsters van de Kleine Oase alert op signalen die kinderen geven, zodat er kan worden ingespeeld op persoonlijke behoeften. De kinderen wordt geleerd om rekening met elkaar te houden en respect voor elkaar te hebben.

Belangrijke overtuigingen van De Klein Oase zijn:

 • Elk kind is uniek;
 • Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd;
 • Elk kind heeft een basis nodig van veiligheid en vertrouwen;
 • Elk kind heeft baat bij een duidelijke structuur en regelmaat;
 • Een goed contact met de ouders/verzorgers is noodzakelijk.

De Kleine Oase werkt vanuit de vier basisdoelen die in de Wet Kinderopvang beschreven staan, namelijk:

 • Het bieden van emotionele veiligheid;
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden;
 • Het leren omgaan met verschillende normen en waarden;
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden.