https://www.youtube.com/watch?v=hFxsGupX1B0

Kinderopvang de Kleine Oase

Christelijke en kindgerichte opvang waarbij kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor kind én ouder voorop staan.

Over de Kleine OaseContact

Christelijke, kindgerichte opvang

Wij zijn een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Elke dag staan er professionele pedagogisch medewerksters klaar om uw kind uit te dagen, te stimuleren en aan te moedigen om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Hierbij gebruiken wij de christelijke normen en waarden

Voorleven – Naleven – Uitleven – Meeleven – Beleven; dat is hoe De Kleine Oase de opvang neerzet. Vol enthousiasme en passie, zodat uw kind ook vol enthousiasme naar De Kleine Oase! gaat en misschien wel nog enthousiaster weer thuis komt.

Onze kernwaarden

Huiselijke Sfeer

Met persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ieder kind is anders en respect voor het kind vinden wij heel belangrijk.

Ontwikkeling

Stimulatiemethode voor alle ontwikkelingsgebieden. Tijdens de ontwikkeling van het kind geef je wat extra’s mee.

Gezelligheid

Elke opvangdag moet een fijne dag zijn met ruimte voor het kind om zich thuis te voelen, te spelen en plezier te maken.

Gezonde Voeding

Een kind is volop in de groei en heeft dus gezond eten en drinken nodig met voldoende voedingsstoffen.

Structuur

Gedurende de dag met genoeg ruimte voor spontane momenten. Als ondersteuning daarvan gebruiken we dagritme kaarten

Erop Uit

Naar buiten gaan staat hoog in het vaandel; wandelen, bezoekjes aan de speeltuin en spelen rondom De Kleine Oase

Wij vangen kinderen op in een omgeving waarin bijgedragen wordt aan de ontwikkeling van het kind. Dit doen we door:

 • Kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling;
 • Het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren;
 • Kinderen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn.

Belangrijke overtuigingen van De Klein Oase zijn:

 • Elk kind is uniek;
 • Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd;
 • Elk kind heeft een basis nodig van veiligheid en vertrouwen;
 • Elk kind heeft baat bij een duidelijke structuur en regelmaat;
 • Een goed contact met de ouders/verzorgers is noodzakelijk.

De Kleine Oase werkt vanuit de vier basisdoelen die in de Wet Kinderopvang beschreven staan, namelijk:

 • Het bieden van emotionele veiligheid;
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden;
 • Het leren omgaan met verschillende normen en waarden;
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

De Kleine Oase hanteert een dagritme met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen.

Hiermee creëren we voorspelbaarheid en dat geeft een vertrouwd gevoel. Het dagritme is een leidraad, maar er wordt soepel omgegaan met de tijden. Er wordt altijd gekeken naar de behoefte van uw kind en de groep. Zo kan een kind als het moe is eerder naar bed worden gebracht, of krijgt het drinken als het dorst heeft. Is de groep nog lekker bezig met een activiteitje, dan wordt de lunch iets uitgesteld.

Voor de baby’s willen zo veel mogelijk het ritme van thuis aanhouden. Zo zijn wij een verlengstuk van thuis wat de emotionele veiligheid en ontwikkeling van uw baby ten goede komt. Uw baby wordt niet alleen voorzien in primaire behoeften; er wordt ook gelet op de signalen die uw baby geeft en er is interactie met de pedagogisch medewerkster tijdens de zorg- en spelmomenten. We bieden uw baby hierbij warmte, rust, uitdagingen, vertrouwen en warmte.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Contact

Christelijke Kinderopvang De Kleine Oase
Bij het Station 12
9101 JD Dokkum
info@dekleineoasedokkum.nl
directie Dirkje Boomsma Hekstra +316 11248004

LRKP: 149548977
KVK: 55328121
IBAN: NL48RABO0370339177

Openingstijden
Maandag 07.30 uur – 17:30 uur
Dinsdag 07.30 uur – 17:30 uur
Woensdag 07.30 uur – 17:30 uur
Donderdag 07.30 uur – 17:30 uur
Vrijdag 07.30 uur – 17:30 uur

Gesloten: op alle nationaal erkende feestdagen en tijdens studiedagen voor personeel (minimaal 3 maanden van te voren aangegeven).
En tussen kerst en oud en nieuw gesloten!